Слънцето е отражение на друго Слънце. Мракът е Ослепителна светлина на Бездната

09.06.2020 г.
11661
Добавена от: Борислав Борисов
* материалът да се чете на фона на песента, публикувана по-долу "Children of the Sun"

Слънцето, както и другите звезди, са най-добри приближения за абсолютно черни тела. Това се дава като определение от съвременната астрофизика. Абсолютно черното тяло поглъща електромагнитното излъчване в целия диапазон и не отразява нищо. Това обаче не означава, че тялото не излъчва. То може да излъчва вълни с всякаква дължина на вълната и визуално да има цвят.Всичко това ни дава сериозен повод за окултни размисли по отношение на нашето Слънце и символиките, които дава Творецът. 

Навярно светлината, която виждаме от нашето Слънце и звездите е просто отражение на друга, много по-силна, несравнимо по-голяма светлина. Навярно т.нар. "тъмна материя" е Бездна от преизобилна - Ослепителна светлина, за която нашите очи нямат възприятие...?

Елеазар Хараш казва в опасната книга "Ава Торот":
"Знаеш ли що е Истина, приятелю? Истината, това е Свещеният Мрак. А знаеш ли що е Свещеният Мрак, приятелю? Това е Бездната от Ослепителната Светлина на Истината. Понеже нямаш достъп до тази Бездна от Ослепителна Светлина, за теб тя се явява като Мрак. Когато узрееш в своята Любов, само тогава ще съумееш да се потопиш в тази Бездна. И тогава ще разбереш, че Мракът е бил Светлина. И тогава ще се наречеш Син на Светлината. Като Син на Светлината ти ще смущаваш хората от света, ти ще смущаваш техния мрак. Но хората ще продължават да те търсят, защото Истината, която е скрита в тебе, вечено ще ги привлича."

В книгата Извън Матрицата на времето, алтернативният учен и психиатър д-р Тимен Тимев (Материус Розенкройцер) споделя:
"Може би това, което е извън конуса на светлина и съответно е вън от светлинната скорост на Вселената е идентично на това, което е вън от черната дупка. Оказва се така, че сякаш цялата Вселена, сетивната Вселена живее вътре в черна дупка. Ние живеем все едно вътре в черната дупка, а отвън на нея съществува хоризонта на събития, т.е. цялата Вселена е обградена от една черна дупка.

Моите схващания са, че Вселената е затворена в Огледалото на симетрията на светлината. Светлинната скорост на Айнщайн представлява нещо като фотонно огледало, което обгражда Вселената и в което всичко се отразява и се връща поради ограничената светлинна скорост. Вселената представлява един хипер куб или една хипер сфера, която е огледална за всеки вътре в нея, но вън тя плува във Времето, тя е вътре във Времето. Цялата Вселена е една пространствена хипер сфера, която се носи по световното време. Най-големите физици в момента разбират, че въпроса за времето е недогледан, и че то не е една четвърта координата към трите пространствени. Старата теория на Минковски – Айнщайн, че времето е четвърто измерение към трите пространствени, днес има тенденцията напълно да рухне. Времето е много по-важно и фундаментално, защото Вселената е все едно - една геометрична пространствена топка, която плува по световната река на времето и се носи по нейните вълнички.

Времето остава голяма мистерия, защото то е свързано с нашата субективност. Ние мислим чрез него и забележете, ако променим стрелата на времето, ние си променяме стрелата на мисленето. Говоря за промяната на нашето субективно време, от което се променят и мислите ни. Нашето субективно време, което тече покрай левия мозък е свързано с обективното световно време, което тече покрай десния мозък, т.е. субективната река на времето и обективната река на световното време са свързани. От теорията на Минковски – Айнщайн произхождат мислите, че Вселената е пространствено-времеви свят, а тази Вселена според най-големите изследвания на физиката днес, се оказа, че е само една холограма. Това е свързано пак с някаква световна черна дупка и че ние сме холограма на някаква друга действителност, че ние сме фиктивни. Защо идва това? Защото, вижте, пространствено-времевата Вселена на Минковски и на Айнщайн, този континуум, този пространствено-времеви свят се ражда, когато вълната на енергията се раздалечи от вълната на информацията и пространството е само мярка на дистанцирането и сепарирането на енергията на информация, а времето е мярка на движението, което ги свързва между тях, т.е. пространството и времето се излъчват, когато енергията и информацията се раздалечат, а когато енергията и информацията във вътрешността на черната дупка започват да се приближават все повече и повече, те се сливат, стават една обща вълна и тогава се поглъща света на пространството и времето.

Какво прави Големият взрив? Големият взрив разрушава световната единна вълна на енергия и на информация, разрушава световната черна дупка и когато Вселената избухва, тогава се освобождава пространствено-времевия свят, а обратно – световната черна дупка всмуква цялата пространствено-времева Вселена, за да възстанови единството на вълната на енергията на информацията. Оказва се, че този свят, който си мислим, че е вечен, се появява и изчезва като еквивалент той се излъчва и абсорбира. Нещата са много мистични, интересни и изискват отговорност на човечеството, а не само консумация."

Мировият Учител Беинса Дуно казва още преди 100 години:
"Много животни не знаят, че съществува слънце. Те виждат, че в техния свят стават известни промени: че отнякъде иде светлинка, която след време изгасва, но отде иде тя, каква е, нищо не знаят и не разбират. По същия начин и хората забелязват, че в техния живот стават известни промени, но как стават, и кои са причините за това, не знаят. Следователно, ако човешкото съзнание се разшири, човек ще вижда повече звезди, ще вижда и друго слънце, по-красиво и по-голямо от това, което днес вижда. Ще кажете, че това са хипотези и теории. – Така е, щом нещо не ви е ясно, то е хипотеза. Затова, аз наричам съвременните хора – хора на хипотезите.

Във вселената има друго слънце, което носи разумност. Ние трябва да дойдем в връзка с живото слънце, а не с това, което виждаме, и което се казва в Писанието: „Да не послужите на това слънце“. То е предшественик на другото слънце." Зад туй слънце седи друго слънце, което хората не са виждали."

В мрака си изоставен от всички, за да откриеш собствената си Душа. Нима можеш да наречеш това зло?
Борислав Борисов Борислав Борисов
Борислав Борисов е автор на текстови материали, видео репортажи и интервюта в Портал12. Работи в сферата на медиите от 2004-а година. Създател на едни от първите големи онлайн платформи в България. Роден в Търговище, завършил престижната Езикова гимназия в Ловеч, учил Аграрна икономика в Свищов, работил в редица страни на з...

Спонсори на Портал12